Sådan vælger du det rigtige format til jeres digitale læringsforløb

Skrevet af: Nasser Ajine

12/01/2019

12/01/2019

Et kort overblik over mulighederne

Overordnet set skelner vi mellem:

 1. E-learning, som skal fungere som et selvstændigt uddannelsesforløb
 2. E-learning, der skal være et digitalt opslagsværk

Et digitalt læringsforløb vil typisk blive afviklet på et Learning Management System, hvor de ansvarlige ledere eller HR-personer kan spore, hvor langt en medarbejder er nået, og hvor godt personen klarer sig. Et uddannelsesforløb vil typisk være obligatorisk, og skal gennemføres indenfor et bestemt tidsrum. Det vil også typisk indeholde en grad af interaktion, som ikke gør sig gældende for et opslagsværk.

I modsætning hertil står den e-learning, som kun skal bruges som opslagsværk. Dette opslagsværk kan enten ligge på nettet eller på et lokalt netværksdrev og består typisk af en række videoer. Videoerne opdeles og overskueliggøres, så det er nemt at finde rundt i, og vil typisk udgøres af animationsfilm, IT-demo eller lign.

Det underliggende formål vil være det samme; at udvikle medarbejdernes kompetencer.

Nedenfor finder du en mere dybdegående analyse.

Det ultimative overblik

digitalt uddannelsesforløb

Hvis du skal til at udvikle og afvikle et digitalt uddannelsesforløb, så har jeg nogle punkter, som jeg vil anbefale dig at tage stilling til på forhånd. Helt ligesom ved offline undervisning, skal man selvfølgelig tage stilling til læringsmålene, målgruppen og indholdet. Indenfor digital læring er det også særligt vigtigt at tage stilling til hvilket format, der passer bedst til budskabet.

Det vigtigste parameter du kan justere på er interaktion. Jo mere den enkelte studerende skal arbejde for sin egen læring, og deltage aktivt, desto mere lærer personen. Omvendt kan det også være ‘overkill’ at producere et alt for interaktivt forløb til en relativt simpel rolle, eller et relativt simpelt budskab. Interaktion og pris hænger typisk også sammen, og dette kan med rimelighed indgå i overvejelsen.

Her er det nærliggende at gennemgå et eksempel: Forestil dig, at du skal træne en gruppe erfarne kommunale sagsbehandlere. Forløbet hedder “Udvidet sagsbehandling”, og er en del af en politisk indsats for at minimere sagsbehandlingsfejl i kommunen.

Sagsbehandlerne er ikke nye, så de skal ikke on-boardes. De har været i deres funktioner mellem 2 og 30 år. De skal bare holdes fagligt opdateret, og samtidig vil du gerne have mulighed for at undersøge, hvad niveauet er. Dette er en situation, hvor der er et naturligt behov for en høj grad af interaktion. Det nævnte modul indeholder 11 (!) tests, og test-tiden udgør næsten halvdelen af hele kursustiden. De mange tests hjælper kursisterne med at være skarpe, med at deltage aktivt i deres læring og med at holde det faglige niveau højt. De mange tests er også en bonus for HR-medarbejderne, der får mulighed for at se, hvor godt den enkelte medarbejder klarer sig indenfor forskellige emner. Kurset er et Storyline-kursus og bliver i øjeblikket brugt af flere kommuner i Danmark.

Videokurser med tests (Studie­produktioner eller Location-produktioner)

Et videokursus er et kursus, hvor det primære medie er video. Dette minder mest om en online version af et kursus, fordi det bærende element er en oplægsholder.

Oplægsholderen er typisk specialist i sit felt, og derfor er det en fordel, at have et konkret ansigt på underviseren, da det øger troværdigheden. En anden fordel er, at det er nemt at indtage for kursisterne, fordi det minder så meget om almindelig undervisning. De kan få tilsendt kursusmateriale, som de skal printe på forhånd, og så er en stor del af oplevelsen den samme. Det digitale element bidrager med en yderligere værditilførsel i form af fleksibilitet, da (1) kursisten kan dele kurset op i små dele, så det passer ind i hverdagen, og (2) at HR-afdelingen kan få alle de datamæssige fordele af digital interaktion. Det er nærliggende at dele kurset op i videoer á maks. 20 minutter stykket og teste interaktivt efter hver video.
Kurset bør afsluttes med en afsluttende prøve.

Fordelene opsummeret:

 • En genkendelig underviser øger den faglige troværdighed.
 • Genkendelige omgivelser giver større tilknytning til virksomheden.
 • Et genkendeligt format giver nemmere indtagelse på tværs af aldersgrupperne i jeres organisation.
 • Underviseren skal holde et oplæg på samme måde som. Der er derfor ikke noget nyt under solen, hvilket gør det nemmere at overtale dem til det.
 • Digital værditilførsel: Kurset er fleksibelt og kan tages efter egen tidsplan.
 • Digital værditilførsel: Det er muligt at teste løbende på forskellige emner.

Vælg et videokursus, hvis du:

 • Gerne vil have interaktion og ‘value for money’ på samme tid.
 • Gerne vil have en stor tilknytning mellem det digitale uddannelsesforløb og virksomheden.
 • Har en levende og spændende underviser, som passer godt til formatet.

Storyline-kurser

Storyline er et populært program til at producere en mere klassisk version af e-learning. Vi kender den som et lille program der kører i browseren, hvor brugeren selv skal klikke sig rundt i programmet for at se animationsfilm, læse beskrivelser, høre speak og svare på testspørgsmål.

Denne version er mere interaktiv end videokurser, da brugeren aktivt skal sidde og klikke rundt i programmet. Til gengæld er den præget af den negative associationseffekt, som mange forbinder med traditionel e-learning. Mange har gennem deres karriere oplevet e-learning, som er produceret mellem år 2000 og 2012 i den klassiske facon, typisk med Amerikansk oprindelse. Jeg har tidligt i min karriere arbejdet i Deloitte, som er en global virksomhed med hovedsæde i New York, hvor vi til on-boarding fik et obligatorisk e-learning-forløb fra hovedkvarteret. Den erfaring, som mange har haft, er at denne undervisningstype kan være meget kedelig qua sin natur.

Den har dog også sit potentiale. De teknologiske muligheder, der er dukket op over det sidste halve år alene, gør at man kan kombinere det bedste af to verdener. Det er muligt at bruge Storyline-rammen og derfra få en meget høj grad af aktiv læring i forløbet, og samtidig fylde rammen med moderne videoindhold, hvor man også kan bruge en videoproduktion med en spændende underviser. Dette indhold skal erstatte den gamle og kedelige speak, og med de nye teknologier er dette blevet en økonomisk rentabel mulighed.

Man skal afbalancere de to overvejelser, hvor det på den ene side er dyrere at producere end det førnævnte videokursus, men på den anden side har en højere grad af værdifuld interaktion, som gør at indholdet sidder bedre fast hos modtageren.

Gamification

Gamification er en udvidelse af Storyline-modellen. Den kan indebære, at kursisten skal lave sin egen figur, som personen kan identificere sig med, og at figuren får flere point, efterhånden som kursisten klarer sig igennem et meget interaktivt læringsforløb med forskellige faglige udfordringer og prøvelser.

Gamification medfører flere af de samme fordele og ulemper som Storyline-kurser. Det er endnu mere interaktivt, uden at være kedeligt, men det er endnu dyrere at producere.

digitalt opslagsværk

Hvis du skal til at udvikle et digitalt opslagsværk, eksempelvis en serie af IT-demoer til jeres Helpdesk, så bør du overveje to faktorer.

 • Skal videoerne ligge på nettet på eksempelvis Vimeo, eller skal de ligge lokalt på et fællesdrev?
 • I hvilket format skal de produceres? Det kan eksempelvis være:
  • Animationsfilm, evt. med en animationsfigur
  • Picture in picture, så man både kan se fortælleren og materialet på samme tid
  • Demo med speak, så man kun kan høre fortælleren, og kun se materialet.

Når du skal beslutte, hvor videoerne skal ligge, så har hver metode sine egne fordele.

Fordelen ved, at det ligger på et lokalt netværksdrev er, at alle medarbejdere på det lokale kontor får en god brugeroplevelse – uanset stabiliteten af deres internetforbindelse. Det er ganske enkelt lettere tilgængeligt, når det ligger lokalt. Denne metode kan sagtens gøres brugervenlig, tilgængelig og overskuelig. Du kan eksempelvis have en PDF-fil liggende på jeres intranet med en oversigt over videoerne, hvor der linkes direkte til filerne på drevet.

Ulempen er nærmest åbenlys: det er sværere at tilgå hjemmefra, eller ude i felten. Når opslagsværket ligger på nettet, så er det tilgængeligt uanset hvor den ansatte befinder sig.

Overvejelsen om, at materialet er mere tilgængeligt, når det ligger lokalt, end når det ligger på nettet opvejer efter vores opfattelse ikke ulempen. I Danmark har vi generelt meget høje internethastigheder, og det burde ikke være et problem, særligt på en arbejdsplads.

Derfor anbefaler vi generelt, at man lægger sine videoer på Vimeo.

 

Med hensyn til formatet, er svaret ikke lige så ensidigt, og det afhænger i større grad af indholdet.

Hvis indholdet er IT-demoer, så er picture in picture en fremragende mulighed, der både giver mulighed for at følge med i hvad der foregår, samtidig med at underviseren kan få lov til at udtrykke sig uden begrænsninger.

Ellers gør samme overvejelser sig gældende, som hvis det var et uddannelsesforløb. Hvis I ikke har en underviser, der kan brænde igennem på en video, så bør man måske overveje speak – med eller uden en animationsfigur.

Har I uddybende spørgsmål, kan I kontakte mig på mail eller telefon, og så vil jeg meget gerne hjælpe jer med at afklare, hvilken løsning der er bedst for jer. God arbejdslyst!

Relaterede indlæg

Følg os på LinkedIn

Så er du den første, der ser blogopslag om e-læring skræddersyet til HR-området.

Få et tilbud
inden for
24 timer

Uforpligtende og gratis – naturligvis.

Archon

Archon er et digitalt læringsbureau. Vi tror på, at personer træffer de bedste beslutninger, når de har den rigtige viden. Derfor udvikler vi digitale læringsforløb til både offentlige og private virksomheder og institutioner.

ADRESSE

Archon ApS

Falkoner Allé 13, 1. sal
2000 Frederiksberg

info@archon.dk
CVR 39 26 06 97 | © Archon 2019